Bilans žrtava poplava u Poljskoj porastao je na 15, dok se poplave, zbog kojih je iz podru?ja oko reke Visle evakuisano više hiljada ljudi, šire ka severu.

"Poplave se šire ka severu, tako da ve? raspore?ujemo vatrogasne jedinice i opremu tamo kako bismo bili u pripravnosti", kazala je Vožnjak.Weiterlesen...