I pored protesta advokata zbog fiskalnih kasa, u Poreskoj upravi o?ekuju da advokati od marta slede?e godine po?nu da izdaju fiskalne ra?une za svoje usluge.

Direktor Poreske uprave Dragoslav Radoslavljevi? kaže da je to na?in da se spre?i utaja poreza i da ga ?udi što se advokati, koji se u poslu rukovode zakonom, bune upravo protiv poštovanja zakona. Za poresku upravu nema dileme, ove usluge i tarife koje advokati napla?uju klijentima, od slede?e godine moraju biti na fiskalnom ra?unu.Weiterlesen...