Potpredsednik Vlade Srbije Mla?an Dinki? izjavio je da se u naredne dve godine ne o?ekuje pove?anje stope poreza na dodatu vrednost, ni na plate.

Dinki?, koji je i ministar ekonomije, ocenio je da ideja ministarke finansija o smanjenju oporezivanja rada i pove?anju oporezivanja potrošnje "nije loša", ali da imaju?i u vidu stanje i ubrzanje oporavka srpske privrede, "sada ne treba ništa dirati".Weiterlesen...