Poslanici vladaju?e ve?ine istakli su da ?e usvajanje zakona o spre?avanju zlostavljanja na radu spre?iti i u znatnoj meri smanjiti mobing.

Opozicione SRS i DSS ukazale su da mobing postoji i u Skupštini Srbije. Opozicija je istakla i da je predloženi akt nedore?en i da je jedini na?in spre?avanja zlostavljanja na radu primena odredbi Krivi?nog zakonika.Weiterlesen...