Savet ministara unutrašnjih poslova i pravde EU danas donesi odluku o ukidanju viza za gra?ane Srbije, Crne Gore i Makedonije i to od 19. decembra.

U Briselu ?e boraviti predsednik Srbije Boris Tadi?, koji ?e razgovarati sa najvišim evropskim funkcionerima. U delegaciji Srbije su i ministri unutrašnjih poslova i pravde Ivica Da?i? i Snežana Malovi?, ?iji resori su obavili najve?i deo posla na ispunjavanju zahteva za ukidanje viza.Weiterlesen...