Poslodavci u Srbiji pozitivno reaguju na najavu smanjenja poreza na plate, ali ne i na pove?anje PDV-a

Srbiju uskoro o?ekuje reforma poreske politike, koja ?e biti brza i sporovedena u jednom koraku, najavila je ministarka finansija Diana Dragutinovi?. Jedna od najve?ih novina ove reforme bi?e smanjene poreza i doprinosa na zarade za tre?inu. Time bi se podstakla proizvodnja i zaposlenost. Druga mera najavljene poreske reforme bilo bi pove?anje poreza na dodatu vrednost, sa sadašnjih 18 na 22 odsto.Weiterlesen...