Vlada Srbije postigla je dogovor sa MMF o deficitu budžeta za ovu godinu i o reformi javnog sektora, saznaje B92. Ne?e biti pove?anja PDV niti smanjena penzija.

Vlada je završila pregovore sa Me?unarodnim monetarnim fondom na sastanku kome su prisustvovali ministar ekonomije Mla?an Dinki? i ministarka finansija Diana Dragutinovi?. Ukupan deficit budžeta za 2009. iznosi?e 4,5 bruto doma?eg proizvoda, tako da ne?e biti pove?anja poreza na dodatu vrednost, uvo?enja drugih nameta ili smanjenja penzija.Weiterlesen...