Zaštitnik gra?ana Saša Jankovi? pokrenu?e postupak protiv Ministarstva za ljudska i manjinska prava radi utvr?ivanja propusta u izboru nacionalnih saveta.

O nameri da pokrene postupak, Jankovi? je informisao ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara ?ipli?a.Weiterlesen...