Postupci po zahtevima državnog revizora za pokretanje prekršajnog postupka protiv sadašnjih i bivših državnih funkcionera mogli bi da po?nu u aprilu.

Vršilac dužnosti predsednika Gradskog suda za prekršaje Milan Marinovi? je rekao da su svi zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka zbog kršenja budžetskih zakona dodeljeni sudijama koje se sada upoznaju sa tim predmetima i izuzetno obimnom propratnom dokumentacijom, a utvr?uju i da li su ispunjene druge procesne pretpostavke predvi?ene zakonom.Weiterlesen...