Jedan gra?anin Srbije mora?e pred sudom da dokazuje da je živ, da bi mogao da izvadi li?na dokumenta. On se, naime, ve? osam godina službeno vodi kao mrtav.

28. marta 2001. godine na salašu kod Novog Be?eja prona?en je leš bez ikakvih dokumenata, koji su svedoci identifikovali kao Dragana Ignjatovi?a, dugogodišnjeg najamnog radnika.Weiterlesen...