Gra?ani od države potražuju više od 300 k?eri i sinova, uvereni da su oni kidnapovani u poro?ajnim salama. Najmla?e dete ima 15 godina, piše "Blic“.

Celih 45 godina razne vlasti ne daju dokaz da je otmice bilo, ni dokaz da zlo?ina nema.Weiterlesen...