Policija, po nalogu tužilaštva, radi na ispitivanju novih detalja u vezi sa ubistvom novinarke Radislave Dade Vujasinovi?, kaže ministar policije Ivica Da?i?.

Ministar policije je naveo da se to odnosi i na ubistva koja su se deslila pre 2000. godine, dodaju?i da ?e svi novi detalji biti istraženi.Weiterlesen...