Vlada Srbije omogu?ila je društvenim firmama ?iji je osinva? Hrvatska da samo na osnovu jednog zahteva potražuju svoju imovinu u Srbiji.

U Direkciji za imovinu kažu da ne mogu mnogo da u?ine i savetuju firme da imovinu traže na sudu.Weiterlesen...