Fond penzionog i invalidskog osiguranja u ovom trenutku može da namiri oko 60 odsto potreba za penzijama, a ostatak mora da se nadoknadi iz državnog budžeta.

Tako?e gotovo na jednog zaposlenog do?e po jedan penzioner. Ova dva dovoljan su razlog za stav MMF sa kojim je saglasna i država, da ceo penzioni sistem treba postaviti na druga?ijim osnovama. Kako je najavljeno, predlog novog sistema penzijsko-invalidskog osiguranja bi?e predstavljen u decembru a detalji novog sistema još se ne znaju.Weiterlesen...