Na Svetskom samitu predsednika univerziteta u Beogradu, ocenjeno je da Srbija treba da pove?a broj visookobrazovanih u funkciji ekonomskog razvoja.

Samit je posve?en savremenim trendovima u visokom obrazovanju, a na njemu u?estvuju predstavnici 55 zemalja. Srpski ministar prosvete Žarko Obradovi? rekao je da ?e Samit omogu?iti razmenu iskustava i znanja u tome kakvi su trendovi visokog obrazovanja u svetu. On je ukazao i da bi trebalo pove?ati broj visokoobrazovanih.Weiterlesen...