Me?unarodna agencija Dan i Bredstrit poboljšala je u martovskom izveštaju rejting Srbije i prvi put je svrstala u grupu zemalja sa umerenim rizikom poslovanja.

Analiti?ari Dan i Bredstrita ocenili su da su na pove?anje rejtinga Srbiji uticala brojna pozitivna ekonomska i politi?ka kretanja.Weiterlesen...