U Beogradu se pove?ava vodostaj Dunava i Save, pa je u glavnom gradu proglašena redovna odbrana od poplava.

Nivo Dunava ?e dosti?i svoj maksimum kod granice izme?u Srbije i Ma?arske za šest, a kod Novog Sada za 12 dana, ali se ne o?ekuje izlivanje te reke preko odbrambenih bedema, navedeno je u saopštenju MUP-a.Weiterlesen...