U selu Rudice kod Kline završeno je deset ku?a za Srbe povratnike, a u to selo pristigli su ?lanovi još sedam porodica koje bi želele da se vrate.

Rudice su udaljene 20 kilometara od Kline, a ?lanovi desetak srpskih porodica u to mesto su se vratili u maju mesecu. Me?u njima je i porodica Daši?.Weiterlesen...