Pripadnici Kosovske policije srpske nacionalnosti, koji su se nakon više od godinu dana suspenzije vratili na posao po?eli su danas da zadužuju oružje i opremu.

U Kosovsku policiju se za povratak prijavilo 310 policajaca srpske nacionalnosti, izjavio je portparol Kosovske policije Arber Beka, navode?i da broj povratnika nije kona?an. "Pružena je mogu?nost da, ako neko nije mogao fizi?ki da do?e i prijavi se u svoju stanicu policije, da se javi telefonom", rekao je Beka.Weiterlesen...