Na?elnik Generalštaba ?eške vojske Vlastimil Picek povukao je nare?enje da se svi ?eški vojnici i zaposleni u armiji vakcinišu protiv novog gripa.

Picek je naredbu povukao zbog protivljenja vojnika uz koje je stao i predsednik Vaclav Klaus. ?eška vlada, koja ne namerava da raskida ugovor sa proizvo?a?em niti da vra?a vakcine, pokušala je da se oslobodi viška vakcina tako što je proširila krug ljudi važnih za funkcionisanje države i na sve vojnike, policajce, vatrogasce i spasioce i naredila vakcinaciju.Weiterlesen...