Me?usobno optuživanje Srbije i Hrvatske za genocid je kontraproduktivno i bespredmetno, smatra profesor me?unarodnog prava Radoslav Stojanovi?.

Ove države mora?e da se više angažuju u procesu pomirenja jer je spor pred sudom UN bespredmetan. One ?e to morati da u?ine ili pre nego što u?u u EU, a ako ne tada onda kada postanu ?lanice", kaže za "Danas" Stojanovi? koji insistira na povla?enju tužbi za genocid. Zlo?ini po?injeni u Hrvatskoj nisu onih razmera kao u Srebrenici i genocida u toj zemlji nije bilo, isti?e on.Weiterlesen...