Šumski požar u planinama iznad Los An?elesa, najve?i do sada u ovom okrugu, bio je podmetnut i o njemu ?e biti sprovedena istraga zbog ubistva.

To su saopštile lokalne vlasti, pošto su istražitelji pronašli dokaze o podmetanju vatre na mestu s kojeg je potekao požar, koji je zahvatio podru?je veli?ine ?ikaga.Weiterlesen...