Na švajcarskom putni?kom brodu "Princeza Sofija" u ?etvrtak uve?e kod Sremskih Karlovaca izbio je požar u kome niko nije povre?en, saopštila je policija.

Kako se navodi u saopštenju, utvr?eno je da je požar izazvan paljenjem hidrauli?nog ulja u mašinskom delu broda. Švajcarskom brodu pomogao je bugarski brod, koji je evakuisao putnike i "Princezu Sofiju" dovukao do pristaništa, gde su vatrogasci ugasili požar.Weiterlesen...