Posle poništenja privatizacija, preduze?e "Budimka Požega" pokrenulo je proizvodnju i sada se bori da prevazi?e blokadu ra?una od 58 miliona dinara.

31. marta ?e se definitivno znati da li ?e "Budimka" uspeti da izbegne ste?aj i kona?no do?e do kupca, koji ?e iskoristiti potencijale ovog preduze?a, od ?ijeg bi oživljavanja i prehrambeni sektor Srbije mogao imati velike koristi.Weiterlesen...