Britanski književnik Teri Pra?et založio se za osnivanje komisija koje bi odlu?ivala o tome kome treba pomo?i da izvrši samoubistvo eutanazijom.

Jedan od naj?itanijih britanskih pisaca izjavio je da bi oboleli od neizle?ivih bolesti ili njihove porodice ?lanovima te komisije mogli da izlože razloge zbog kojih bi im trebalo dopustiti da umru. Britanski pisac predložio je da bude prva osoba koja ?e se pojaviti pred novom komisijom.Weiterlesen...