MSP saopštio da se nije bavio pitanjima prava na samopredeljenje ili na nužnu secesiju, jer to od njega nije ni tražila Generalna skupština Ujedinjenih nacija.

Sudije su zauzele stav da je princip teritorijalnog integriteta ograni?en na odnose me?u državama, kao i da me?unarodno pravo ne zabranjuje usvajanje akata kao što je Deklaracija o nezavisnosti.Weiterlesen...