Na odgovaraju?i na?in pre?iš?ava se ?etiri odsto otpadnih voda i gotovo da nijedan grad nema adekvatno postrojenje za tretman otpadnih voda, kaže Oliver Duli?.

Nakon sastanka sa predstavnicima Vlade Vojvodine, okruga, gradova i opština, ministar za zaštitu životne sredine Oliver Duli? rekao je da najve?i gradovi u Srbiji, poput Beograda i Novog Sada, taj problem još nisu rešili i bi?e potrebne stotine miliona evra, a možda ?ak i milijarda za rešenje tog problema.Weiterlesen...