Indijsko ministarstvo železnice našlo se u nevolji zbog reklame za novi luksuzni voz na kojoj je glavni grad Nju Delhi smešten na teritoriji susednog Pakistana.

To nije jedini gaf na reklami koja je objavljena u gotovo svim vode?im listovima kao najava za zvani?no puštanje u pogon nove kompozicije "Maharadža Ekspes", koja je u subotu po?ela da saobra?a na relaciji izme?u Kalkute i Nju Delhija.Weiterlesen...