Skupštinski Odbor za kulturu i informisanje predložio je Aleksandra Resanovi?a za zamenika poverenika za informacije od javnog zna?aja.

Za ovu funkciju Resanovi?a je predložio poverenik za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti Rodoljub Šabi?. Resanovi? je diplomirani pravnik, a do sada je bio na?elnik odeljenja u službi zaštitnika gra?ana Srbije. Predlaga? je u obrazloženju naveo da Resanovi? ispunjava zakonske uslove za rad u državnim organima i da ima iskustvo iz oblasti zaštite ljudskih prava.Weiterlesen...