Predsednica Argentine preuzela jedinu kompanija roto papira u zemlji, optuživši dva vode?a novinska lista za zaveru sa diktatorskim režimom pre tri decenije.

Ona je rekla da sudovi treba da odlu?e da li novine „Grupa Klarin“ i „La Nasion“ medijska ku?a treba da budu optuženi za zlo?ine protiv ?ove?nosti - odnosno da li je kompanija za proizvodnju roto papira nezakonito prisvojena od strane pomenutih novina i vojne hunte.Weiterlesen...