Foto-monografija Srpskog pokreta odnove, u kojoj su zabeleženi najzna?ajniji doga?aji borbe za demokratiju u proteklih 18 godina, predstavljena je u Beogradu.

Promocija "SPOmenara" je održana u prisustvu velikog broja javnih li?nosti ?iji je angažman obeležio po?etak te borbe 1990-ih, uklju?uju?i predsednika Srbije Borisa Tadi?a.Weiterlesen...