Predstavnici ?uvenog muzi?kog koledža Berkli iz Bostona došli su prvi putu Srbiju, u potrazi za najve?im muzi?kim talentima.

U narednih 7 dana, talentovani mladi muzi?ari iz Srbije i regiona, polaga?e prijemni isit za ovaj prestižni univerzitet.“Voleo bih da napravimo od Beograda centar Balkana i pokušamo da na godišnjem nivou regrutujemo studente koji su veoma talentovani i pruzimo im mogu?nosti da uspeju na Berkliju”, kaže Gojko Damjanovi?, asistent direktora za prijem studenata na Berkli muzi?ki koledž.Weiterlesen...