Predstavnici Ministarstva pravde Republike Srbije i NUNS-a ocenili razgovarali o ujedna?avanju sudske prakse u postupcima protiv medija.

U saopštenju se navodi da su se ministar pravde Srbije Snežana Malovi? i predsednik NUNS-a, Vukašin Obradovi?, saglasili da su presude Evropskog suda u Strazburu potvrda da je neophodna dodatna edukacija sudija koji u medijskim sporovima.Weiterlesen...