Pregovori o partnerstvu luke "Duisport" iz Duizburga i Luke "Dunav" u Pan?evu odvijaju se u pogrešnom smeru, re?eno je u Ministarstvu za infrastrukturu.

U Ministatrstvu kažu da vlasnik Luke "Dunav" (kompanija "Invej") nema pravo da pregovara o strateškom partnerstvu sa nema?kim "Duisportom", jer su vlasnici luka u procesu privatizacije stekli samo pravo da koriste zemljište, a ne i pravo svojine na osnovu kojeg bi mogli da odre?uju gde ?e šta da se gradi.Weiterlesen...