Razgovori izme?u Irana, SAD, Rusije i Francuske o iranskom nuklearnim procesom napreduju, kaže direktor Agencije za atomsku energiju Mohamed el Baradej.

Tokom višednevnih razgovora Sjedinjenih Ameri?kih Država, Rusije, Francuske, Me?unarodne agencije za atomsku energiju i Irana o?ekuje se postizanje sporazuma prema kojem bi Rusija iranski uranijum oboga?ivala za potrebe nau?nih reaktora Teherana.Weiterlesen...