Ministar rada Rasim Ljaji? kaže da u ovom trenutku nema pregovora izme?u Beograda i Prištine, ali da to ne zna?i da ih ne?e biti nakon mišljenja MSP-a u Hagu.

"Kompromis oko budu?eg statusa Kosova je neophodan, a do njega se može do?i jedino pregovorima", rekao je Ljaji?. Prema njegovim re?ima, pravi trenutak za po?etak pregovora s Prištinom je nakon saopštavanja stava Me?unarodnog suda pravde o jednostranom proglašenju kosovske nezavisnosti.Weiterlesen...