Guverner NBS Dejan Šoški? kaže da predstoje?i pregovori, povodom pete revizije kreditnog aranžmana sa MMF-om, ne?e biti laki, ali da ?e se uspešno završiti.

„Verujem, me?utim, da ?e biti uspešni i da vlada preduzima korake u dobrom pravcu, pre svega po pitanju pripreme jednog kvalitetnog zakona o fiskalnoj odgovornosti", naglasio je Šoški?.Weiterlesen...