Ministarstva energetike, trgovine i finansija pokuša?e da prona?u na?in kako da se najbezbolnije smanje akcize u ceni goriva, kaže Petar Škundri?.

Ministar energetike i rudarstva Petar Škundri? izjavio je da ?e ministarstvo rudarstva i energetike razmotriti narednih dana sa ministarstvima trgovine i firnansija kako da se eventualno najbezbolnije smanje akcize u ceni goriva, s tim da se ne smanji priliv novca u budžet, a da korekcija državnih zahvtanja rastereti cenu goriva.Weiterlesen...