Porodice trojice stradalih vojnika u leskova?kim kasarnama 2004. i 2005. traže od nadležnih da preispitaju okolnosti pod kojima su njihovi sinovi stradali.

Prema zvani?nim nalazima, vojnici Srdjan Ivanovi?, Dragan Kosti? i Radoman Žarkovi? su se ubili u kasarnama u Leskovcu. Ve? šest godina porodice nastradalih vojnika traže pokretanje istrage o okolnostima u kojima su stradali.Weiterlesen...