Visoki savet sudstva zatražio je od Republi?kog javnog tužilaštva da proveri navode Vladimira Cvijana o nepravilnostima prilikom izbora sudija.

Visoki savet je tražio da tužilaštvo prikupi dokaze i podatke da li postoje elementi krivi?nog dela u postupanju ?lanova prvog sastava VSS prilikom izbora sudija ili u navodima službenika generalnog sekretarijata predsedništva Srbije Vladimira Cvijana, saopštilo je najviše sudsko telo u državi.Weiterlesen...