Do daljeg su prekinuti pregovori izme?u vlasnika preduze?a "1. maj" i radnika iz Lapova koji devet dana blokiraju me?unarodnu prugu.

Radnici privatizovanog gra?evinskog kombinata "1. maj" proveli su osmu no? pod šatorom na pruzi Beograd-Niš, u iš?ekivanju da ?e biti ispunjeni njihovi zahtevi. Iako je sino? sopšteno da su radnici postigli na?elan dogovor sa delagacijom Ministarstva ekonomije, o tome je danas trebalo da se izjasni i ve?inski vlasnik.Weiterlesen...