Radnici suboti?ke fabrike vagona Bratstvo prekinuli su danas šestomese?ni štrajk. Država preuzima ve?inski deo fabrike.

Odluka o prekidu štrajka doneta je na ju?erašnjem sindikalnom zboru, pošto je Vlada Srbije je postigla dogovor sa ve?inskim vlasnikom Vladimirom Deli?em koji ?e državi ustupiti 51 odsto akcija tog preduze?a.Weiterlesen...