Predsednica Visokog saveta sudstva Nata Mesarovi? kaže da je u Srbiji prekinuta veza pravosu?a sa kriminalom, politi?kim stranka, tajkunima i biznismenima.

Predstavljaju?i Odboru Skupstine Srbije za pravosu?e i upravu izveštaj o radu Visokog saveta sudstva za 2009. godinu, Mesarovi?eva je navela da se krajem ove godine može o?ekivati prvi izveštaj o efektima reforme pravosu?a. Ona kaže da ?e pravi efekti i rezultati reforme pravosu?a biti poznati za dve do dve i po godine.Weiterlesen...