Premijer Srbije Mirko Cvetkovi? izjavio je da ?e osnovni prioritet vlade u ovoj godini biti pove?anje zaposlenosti i životnog standarda gra?ana.

On je, na okruglom stolu "Nove smernice za ekonomski rast", najavio niz stimulativnih mera za zaustavljanje rasta nezaposlenosti i pove?anje privrednih aktivnosti. Cvetkovi? je rekao da se ne?e ?ekati da strateški investitori "zakucaju" na vrata i da ?e se vlada angažovati na njihovom traženju u Evropi i svetu.Weiterlesen...