Istaknuti borac za ljudska prava i predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kova?evi?-Vu?o preminula je jutros posle teške bolesti u Beogradu.

Biljana Kova?evi? – Vu?o jedan je od osniva?a Jugoslovenske akcije NVO i nezavisnog sindikata “Nezavisnost” (mart, 1999.), ?lanica Radne grupe za budu?nost bivše Republike Jugoslavije (osnovana jula 1999. na Konferenciji u Bratislavi organizovanoj od strane East West Instituta iz Njujorka).Weiterlesen...