U Beogradu je preminuo profesor ruske književnosti Mihajlo Mihajlov, jedan od najpoznatijih jugoslovenskih disidenata i intelektualaca.

Mihajlov je ro?en je u Pan?evu 1934. u porodici ruskih emigranata. Mihajlov je uhapšen u Zadru 1965. zbog eseja Leto moskovsko ?iji je prvi deo objavljen u beogradskom ?asopisu "Delo ". Na intervenciju tadašnjeg ruskog ambasadora hapšnje je tražio jugoslovenski predsednik Josip Broz Tito.Weiterlesen...