Akademik Sava V. Perovi?, poznati srpski urolog, preminuo je posle duge i teške bolesti, saopšteno je iz Srpske akademije nauka i umetnosti.

Ro?en je 1937. godine u Beogradu, gde je završio Medicinski fakultet, magisterijum, doktorat, specijalizaciju iz de?je hirurgije i specijalizaciju iz urologije, a redovni profesor Medicinskog fakulteta postao je 1992. godine.Weiterlesen...