Pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj Dragoslav Petrovi? kaže da prenos nadležnosti s republi?kih na pokrajinske organe te?e "o?ekivanim tempom".

"Preuzimanje nadležnost se odvija po realnim o?ekivanjima, a ve? je u?injeno u onim oblastima gde su postojali povoljni uslovi", dodao je on u izjavi novinarima tokom prijema u zgradi Vlade Vojvodine prire?enom u ?ast novih ?lanova Vojvo?anske akademije nauka i umetnosti.Weiterlesen...