RNIDS je saopštio da u utorak 30. mart u podne, u skladu sa odlukom Internet korporacije za dodeljena imena i brojeve (ICANN), YU domen prestaje sa radom.

Registar nacionalnog Internet domena Srbije podse?a sve gra?ane da spovedu kontrolu i izvrše izmenu potrebnih podataka i protokola kako bi nastavili sa koriš?enjem Internet servisa bez problema. Sve elektronske adrese koje se završavaju sa YU, posta?e nevaže?e, a sve Internet prezentacije sa istim završetkom ?e biti nedostupne.Weiterlesen...