Ve?e za ratne zlo?ine Okružnog suda u Beogradu danas izri?e presude optuženima za zlo?in na poljoprivrednom dobru Ov?ara kod Vukovara, po?injen 1991. godine

Za taj zlo?in, kada je ubijeno oko 200 hrvatskih zarobljenika optuženo je 18 pripadnika nekadašnje Teritorijalne odbrane Vukovara i jedinica koje su bile u njenom sastavu. Re? je o ponovljenom su?enja pošto je u decembru 2006. godine Vrhovni sud Srbije ukinuo prvostepenu presudu u celini i predmet vratio na ponovno su?enje, koje je po?elo u martu 2008. godine.Weiterlesen...